Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i Bjurböle daghem

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Bjurböle daghem. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Bjurböle daghem. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

11 personer i daghemmet har exponerats för smittan. De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått information om exponeringen av daghemsföreståndaren. Om man inte har blivit kontaktad så har kontakt med den smittade inte förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast onsdagen den 14 april. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän. 

Den övriga verksamheten i daghemmet fortsätter normalt. 

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet. 

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom 

– Vi påminner fortsättningsvis alla om att man också vid lindriga symptom som tyder på corona ska stanna hemma och söka sig till coronatest, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen. 

Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.