Hoppa till innehåll

Lediga coronavaccinationstider denna vecka för alla åldersgrupper

Denna vecka finns det gott om lediga coronavaccinationstider för Borgåbor i alla ålders- och riskgrupper.

Denna vecka finns det gott om lediga coronavaccinationstider för Borgåbor i alla ålders- och riskgrupper.

Coronavaccinationerna började förra veckan gälla i Borgå också alla som fyllt 16 år.

– Borgåborna har varit aktiva att ta vaccinationen, det är bra och vi hoppas att denna takt fortsätter. Vi strävar efter att ha gett alla första vaccindoserna under juni, för enligt en aktuell uppgift kommer vaccinationsmängderna att minska i juli. Därefter koncentrerar vi oss för det mesta på förstärkningsvaccinationer, säger utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

 – Det är en fördel för Borgåborna att vaccinationstäckningen blir så hög som möjligt, konstaterar Blomberg.

Vaccinationer ges också på kvällar. Vaccinet är Pfizer Biontech. Vaccinet är gratis.

Tidsbeställning i första hand elektroniskt

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat. Om lediga tider inte syns i tjänsten, måste man återkomma senare. Boostervaccinationstiden bokas samtidigt som den första vaccinationstiden.

Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka.

Vaccinationerna ges i Konstfabriken

Vaccinationerna i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1. Ingång från huvuddörrarna på Västra Alexandersgatan eller Alexandersskvären på innergården. Under vaccinationsdagarna får man parkera två timmar gratis med parkeringsskiva på Konstfabrikens parkeringsområden, i parkeringshallen samt på stadens parkeringsrutor på Kokonvägen.

Anvisningar inför vaccinationen

  • Personuppgifterna kontrolleras före vaccinationen.
  • Kom högst 10 minuter före din tid.
  • Efter vaccinet stannar du för observation i 15 minuter.
  • Kom till vaccineringen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret 040 145 5000.
  • Sörj för säkerhetsavstånd och noggrann handhygien.
  • Användning av munskydd rekommenderas starkt.