Hoppa till innehåll

Över 40-åringar i vaccinationstur – viktigt att man förbinder sig till boostervaccinationstiden

I Borgå inleds coronavaccinationerna för 40–44-åringar nästa vecka.

I Borgå inleds coronavaccinationerna för 40–44-åringar nästa vecka.

Staden påminner samtidigt om att boostervaccinen är en viktig del av vaccinationsskyddet och att man inte ska annullera eller flytta tiden i onödan på grund av till exempel semesterplaner.

Planera sommarens program kring bostervaccintiden

Boostervaccinationstiden bokas samtidigt som man bokar den första vaccinationstiden. I ett tidigare skede gavs boostertiden vid den första vaccinationen.

– Redan när man bokar boostervaccinationstiden lönar det sig att försäkra sig om att den infaller på en tidpunkt då man är i Borgå. För varje annullerad eller flyttad vaccinationstid måste vi få in en ny bokning. Under sommartiden och när antalet vaccinerade ökar blir det här svårare och förutsätter många olika arbetsskeden i hälsovårdspersonalens arbete. Allt fler har fått den första vaccindosen, och att kalla in någon på kort varsel till boostervaccination flyttar endast problemet framåt. Om man måste avboka tiden, måste det göras i ett så tidigt skede som möjligt så att vi kan försäkra oss om att den reserverade vaccindosen används, säger utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

Utredning pågår om hur vaccinationsuppgifterna syns i Omakanta

En del uppgifter om vaccinationer saknas i Omakanta (Mina Kanta-sidor) och systemet uppger att vaccinationsuppgifterna inte finns. Problemet har utretts och det borde lösa sig med en programuppdatering.

– Även om uppgiften om vaccinationen saknas i Omakanta så har uppgiften registrerats i patientdatasystemet. Den vaccinerade behöver inte göra något även om uppgiften just nu saknas i Omakanta, berättar chefläkare Kati Liukko.

Coronavaccinationerna för friska 40–44-åriga börjar

I Borgå ges coronavaccinationer från nästa vecka också till friska personer födda åren 1977–1981, dvs. 40–44-åriga. Tidsbeställningen för vaccinationer öppnas onsdagen 12 maj klockan 10. För bokning finns hundratals tider för veckan som börjar den 17 maj, och tider för därpå följande vecka öppnas vartefter tiderna fylls. Vaccinationer ges även under kvällar. Vaccinet är Pfizer Biontech.

Vaccinationstider finns också hela tiden för de ålders- och riskgrupper som påbörjats tidigare.

Tidsbeställning i första hand elektroniskt

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat. Om lediga tider inte syns i tjänsten, måste man återkomma senare.

Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka.

Vaccinationerna ges i Konstfabriken

Vaccinationerna ges i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1. Ingång från huvuddörrarna på Västra Alexandersgatan eller Alexandersskvären på innergården. Under vaccinationsdagarna får man parkera två timmar gratis med parkeringsskiva på Konstfabrikens parkeringsområden, i parkeringshallen samt på stadens parkeringsrutor på Kokonvägen.

Anvisningar inför vaccinationen

  • Personuppgifterna kontrolleras före vaccinationen.
  • Kom högst 10 minuter före din tid.
  • Efter vaccinationen stannar du för observation i 15 minuter.
  • Kom till vaccinationen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret 040 145 5000.
  • Sörj för säkerhetsavstånd och noggrann handhygien.
  • Användning av munskydd rekommenderas starkt.