Hoppa till innehåll

Praxis vid coronavirustestningen ändras också i Borgå

Läget med coronavirusepidemin är i Borgå lugnare i dagsläget och incidenstalet har sjunkit. Enligt smittorna under två veckor är incidenstalet 91,1. 

Läget med coronavirusepidemin är i Borgå lugnare i dagsläget och incidenstalet har sjunkit. Enligt smittorna under två veckor är incidenstalet 91,1. 

Borgå stads ledningsgrupp fastställde vid sitt möte den 10 september att även Borgå inför de nya kriterierna för coronatestningen som används i HUS-området och som godkändes i Nylands regionala coronakoordinationsgrupp den 9 september.

 –  De nya anvisningarna träder i kraft genast. Lindrigare testningspraxis gäller ändå bara personer med lindriga symptom, fullvaccinerade och personer som har haft en bekräftad coronavirusinfektion under de föregående månaderna, påminner Borgås infektionsläkare Jeff Westerlund.

De ändrade testningskriterierna förutsätter tekniska uppdateringar i både Coronaguiden och Omaolo. Enligt HUS är avsikten att genomföra dessa så snart som möjligt och HUS informerar separat om det.

Nya kriterier för coronavirustestning:

Coronavirustest behöver i regel inte tas av personer med lindriga symtom, om:

  • personen är fullt vaccinerad
  • det har gått minst en vecka sedan den andra vaccinationen
  • om personen har haft en bekräftad coronavirusinfektion under de föregående 6 månaderna.

Ändringen gäller inte personer som:

  • vet att de exponerats för coronaviruset
  • är arbetstagare med kundkontakter inom social- och hälsovården, boende och personal vid vård- och omsorgsenheter för äldre
  • tillhör riskgruppen för allvarlig coronavirusinfektion