Hoppa till innehåll

Skolelever coronatestas framöver också vid lindriga symptom

I Borgå dirigeras barn som fyllt 7 år från måndagen den 5 oktober genast till coronatest också vid lindriga förkylnings- eller magsymptom. För barn i åldern 0–6 år gäller fortfarande den tidigare anvisningen där man vid väldigt lindriga symptom inte automatiskt behöver ta coronatest.

I Borgå dirigeras barn som fyllt 7 år från måndagen den 5 oktober genast till coronatest också vid lindriga förkylnings- eller magsymptom. För barn i åldern 0–6 år gäller fortfarande den tidigare anvisningen där man vid väldigt lindriga symptom inte automatiskt behöver ta coronatest.

När vårdnadshavaren märker att barnet har infektionssymptom, får barnet inte gå till skolan eller småbarnspedagogiken. Barnet ska föras till test, om vårdnadshavaren eller en yrkesperson inom hälsovården bedömer att barnet har symptom som motsvarar coronavirusinfektionen. Symptom på coronavirus  

Tid till coronatest fås i första hand från hälsovårdscentralens rådgivningstelefon. Köläget är för tillfället lugnt, man får tid till test snabbt och också testresultaten kommer snabbt. Om det blir rusning så kan också skolhälsovårdarna ge remiss och tid till coronatest till den egna skolans elever. Via den elektroniska tidsbeställningen kan man boka tid endast till sig själv. 

Skolan eller småbarnspedagogiken har inte rätt att kräva ett intyg på negativt testresultat. 

Barn i daghemsåldern (0–6 år) 

 • Om symptomen är mycket lindriga, och barnet veterligen inte har utsatts för fastställt coronavirusfall och ingen i familjen har rest under föregående 14 dygn, kan man följa symptomen hemma utan testning. Om barnet har symptom kan barnet ändå inte gå småbarnspedagogiken.
 • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller om barnets näsa rinner när man går ut men upphör inomhus, kan barnet gå till småbarnspedagogiken så länge som det allmänna tillståndet annars är normalt och det inte finns några infektionssymptom. 
 • Om symptomen försvinner under uppföljning behöver man inte gå på test utan kan återvända till skolan efter en symptomfri dag.
 • Om testresultatet är negativt, kan barnet återvända till småbarnspedagogiken när hen håller på att tillfriskna fastän symptomen inte helt skulle försvunnit. 
 • Om man går på test men resultatsvaren fördröjs, kan man återvända till småbarnspedagogiken efter en symptomfri dag förutsatt att barnet inte exponerats för fastställt coronavirusfall och ingen i familjen har rest under föregående 14 dygn. 
 • Om flera inom samma familj insjuknar samtidigt räcker det med ett negativt coronavirus testresultat. Alla barnen behöver inte testas. 
 • Om barnets luftvägssymptom blir utdragna, behöver man inte testa barnet upprepade gånger om symptomen förblir desamma. 

Barn och ungdomar i skol- och studieåldern (7 år och uppåt) 

 • Även om symptomen är lindriga, dirigeras alla som fyllt sju år till coronatest. 
 • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller om barnets näsa rinner när man går ut men upphör inomhus, kan barnet gå till skolan så länge som det allmänna tillståndet annars är normalt och det inte finns några infektionssymptom. 
 • Om testresultatet är negativt, kan barnet återvända till skolan när hen håller på att tillfriskna fastän symptomen inte helt skulle försvunnit. 
 • Om testsvaren fördröjs, kan man återvända till skolan efter en symptomfri dag förutsatt att barnet inte exponerats för fastställt coronavirusfall och ingen i familjen har rest under föregående 14 dygn. 
 • Om barnets luftvägssymptom blir utdragna, behöver man inte testa barnet upprepade gånger om symptomen förblir desamma. 

Direktiv för symptomfria familjemedlemmar, om familjens barn tagit test eller är på väg på test 

 • Om den övriga familjen är symptomfri, kan man fortsätta leva normalt tills testresultatet kommer. 
 • Familjemedlemmar med symptom ska stanna hemma tills testresultatet kommer. 
 • Om barnets resultat är positivt, sätts den övriga familjen enligt lagen om smittsamma sjukdomar i officiell karantän om vilken myndigheter för smittsamma sjukdomar i personens hemkommun beslutar. 

Mera information