Hoppa till innehåll

Tävlingsverksamhet som är i anknytning till vuxnas hobbyverksamhet och ordnas utomhus tillåts från och med den 1 juni

Borgå stad fortsätter att avveckla coronarestriktioner. Stadens ledningsgrupp beslutade på fredagen 28.5. Att tävlingsverksamhet i anknytning till vuxnas hobbyverksamhet tillåts utomhus från och med den 1 juni med beaktande av hälsosäkerhetsanvisningarna.

Borgå stad fortsätter att avveckla coronarestriktioner. Stadens ledningsgrupp beslutade på fredagen 28.5. Att tävlingsverksamhet i anknytning till vuxnas hobbyverksamhet tillåts utomhus från och med den 1 juni med beaktande av hälsosäkerhetsanvisningarna.

Incidenstalet i Borgå är 31,7 och har sjunkit betydligt. Förra veckan upptäcktes det 7 smittor och för tillfället har det upptäckts två smittor under denna vecka.

-På skalan med tre nivåer har Borgå övergått till fas två, det vill säga från samhällsspridning till accelerationsfas, konstaterar infektionsläkare Jeff Westerlund.

Borgå stad rekommenderar att seniorer deltar i verksamheten först när de har fått sin andra vaccindos.

Publik kan tas till tävlingar och matcher i enlighet med anvisningarna av Regionförvaltningsverket i Södra Finland (AVI) och i beaktande med stadens hälsosäkerhetsanvisningar.

Från och med den 17 maj är hobbyverksamhet som ordnas utomhus tillåtet i områden som staden ansvarar för. Detta gäller även hobbyverksamhet som ordnas av privata aktörer.

– Ändå finns det skäl att betona att i allt verksamhet bör man följa hälsosäkerhetsanvisningarna. Genom att agera ansvarsfullt kan vi hindra spridningen av coronaviruset, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.