Siirry sisältöön

Kategoria: Kaupunki tiedottaa

Selaa kategorian mukaan

Kaupunginhallituksen päätökset 4.4.2022

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toiminnan muutokset 2023 jälkeen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä työterveyspalvelujen tuottamisesta Itä-Uudellamaalla tehdyn selvityksen johtopäätökset, ja esittää kaupunginvaltuustolle yhtiön perustamista. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa työterveyspalveluita Porvoon kaupungille, Sipoon kunnalle ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Kaupunginjohtaja valtuutettiin laatimaan yhtiön perustamisasiakirjat. Yhtiön pääomitustarve, osakassopimus, osakeantiehdot ja muut yhtiön toiminnan käynnistämiseen ja hallintoon liittyvät asiakirjat sekä palvelusopimus tuodaan […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 30.3.2022

Vapautukset luottamustoimista Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Tapani Eskolalle vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenyydestä. Kaupunginvaltuusto päätti valita Sami Ryynäsen kaupunginhallituksen jäseneksi ja Marko Piiraisen hänen varajäsenekseen kaupunginhallitukseen. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Jenna Perokorvelle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valita Marianne Korven hänen tilalleen. Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluperiaatteet ja ensimmäisen toteutusvaiheen osakokonaisuudet Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluperiaatteet ja ensimmäisen […]

Henkilöstöraportti vuodelta 2021 on valmistunut – Työvoimatarpeet kasvoivat ja maksettujen palkkojen määrä nousi Porvoon kaupunkiorganisaatiossa

Porvoon kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2021 on valmistunut. Vuosi oli jo toinen koronapandemian leimaama vuosi ja se näkyi henkilöstötarpeen lisääntymisenä. Pandemian mukanaan tuomista rajoituksista, karanteeneista ja toiminnan poikkeuksellisista järjestelyistä huolimatta kaupunki pyrki järjestämään kuntalaisten palvelut mahdollisimman kattavasti ja normaalisti.