Siirry sisältöön

Kategoria: Kaupunki tiedottaa

Selaa kategorian mukaan

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 6.4.2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi rakenneuudistuksen loppuraportin tiedoksi. Hanketta esiteltiin lähemmin kokouksessa. Itä-Uudenmaan alueen kuntien yhteiseen ra­ken­ne­uu­dis­tus­hank­kee­seen osallistui alusta lähtien alueen kaikki kunnat (Porvoo. Sipoo, Lo­vii­sa, Askola, Lapinjärvi, Pukkila ja Myrskylä). Hankeen kesto oli 1.7.2020-31.12.2021. Hankkeen päätavoitteena oli, että toteutetun ke­hi­tys­työn jälkeen Itä-Uusimaa toimii yhtenäisenä alueellisena ko­ko­nai­suu­te­na, joka pystyy huomioimaan alueen eri osien eri­tyis­piir­teet, järjestämään sen […]