Siirry sisältöön

Rosk´n Roll Oy:n ympäristölupahakemusta koskeva kuulutus

Rosk´n Roll Oy on toimittanut Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien louheen vastaanottoa ja kiviaineksen murskausta Kulloon kylässä kiinteistöllä RN:o 638–36–4000–1. Lupaa haetaan vuoden 2028 loppuun saakka. Lisäksi Rosk´n Roll Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Lupahakemus koskee uutta toimintaa. […]

Vesihuollon saneeraustyö Emännäntiellä etenee – aiheuttaa väliaikaisia muutoksia liikennejärjestelyissä 15.5. alkaen

Porvoon vesi saneeraa tällä hetkellä vesihuoltoverkostoa Emännäntiellä. Töiden yhteydessä on havaittu kalliota, jota joudutaan louhimaan. Työn takia Emännäntie joudutaan sulkemaan välillä Tilanomistajantie – Kuskintie. Kiertoreitti ajoneuvoliikenteelle kulkee Tilanomistajantien ja Kuskintien kautta. Kevytliikenne ohjataan vaihtoehtoisia reittejä Kuskintien ja Kreivinkujan sekä Torpparintien kautta tai vaihtoehtoisesti Tolkkistentien kevytliikenneväylän kautta. Havainnekuva liikennejärjestelyistä

Viertotien sillankorjausurakan valmistelevat työt

Porvoon kaupunki rakentaa kiertotietä Viertotien ja Purokadun väliselle puistokäytävälle. Työssä parannetaan puistokäytävän kantavuutta, sekä levennetään käytävää, jotta puistokäytävä täyttää pelastustien vaatimukset. Työt alkavat maanantaina 13.5. ja kestävät arviolta noin viikon. Rakennustöitä tehdään maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti 7–16. Rakennustöiden aikana alueella liikkuu raskasta kalustoa ja alueella liikkuvia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ympäristöön. Viertotien sillankorjausurakasta ja siihen liittyvistä […]