Hoppa till innehåll

Påverka planeringen av Kokon idrottscentrum

Nya tjänster, lokaler och verksamheter vid Kokon idrottscentrum har tillsammans med invånarna, föreningarna och andra intressentgrupper planerats i ett omfattande och inkluderande konceptplaneringsprojekt. De preliminära konceptplanerna blev färdiga 2021.

Bolaget som bereder projektplanen rapporterar om planeringssituationen till Borgå stadsstyrelse minst fyra gånger om året, varvid stadsstyrelsen kan besluta om främjande av planeringen. Bolaget kommunicerar aktivt och öppet om hur planeringen framskrider i samarbete med staden.

I samband med beredningen av detaljplanen samlas information av invånarna och andra delaktiga enligt programmet för deltagande och bedömning.

Ta kontakt

Kalle Myllymäki

Verkställande direktör, Kokon Idrottscenter