Hoppa till innehåll

Bidrag till museum beviljas till professionellt skötta museer som får statsunderstöd. I bidraget ingår både verksamhetsanslag och hyresanslag.

Bidrag för följande verksamhetsår söks i maj året innan.

Bekanta dig med Borgå stads bidragsanvisning:

Tilläggsinformation

Susann Hartman

Chef för kulturtjänster