Hoppa till innehåll

Hinthaaran koulu är en skola med årskurserna 1–6. Skolan finns i Hindhår by ungefär tio kilometer från Borgå centrum. I vår skola finns 140 elever läsåret 2021–2022.

Skolan har sju lärare, en rektor, en speciallärare och fem skolgångshandledare. Vi är en del av Hindhår bildningscentrum tillsammans med Hindhår skola. I vår skola lär vi oss grundläggande färdigheter tillsammans, på ett kreativt och glädjefyllt sätt. Vår personal arbetar som en lärande gemenskap, med ett undersökande och experimenterande arbetsgrepp som baserar sig på flexibelt samarbete och delad sakkunskap. Vårt mål är att hjälpa var och en att hitta glädje i lärandet och arbetet.

Kontaktuppgifter

Personal

Rektor Olliseveri Kontinen, tfn 040 737 9278
Skolsekreterare Sofia Andersson, tfn 040 537 6786

Undervisningspersonalens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@edu.porvoo.fi
E-postadresser till övrig personal har formatet fornamn.efternamn@porvoo.fi

Övriga kontaktuppgifter via Wilma

Skolkurator Victoria von Etter, tfn 040 512 3819
Skolhälsovårdare Ángela Leiva Corres, tfn 040 592 3584
Skolpsykolog Johanna Lindholm, tfn 040 182 4435

Elevvårdens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Samarbete mellan hemmet och skolan