Hoppa till innehåll

Hinthaaran koulu är en skola med årskurserna 1–6. Skolan finns i Hindhår by ungefär tio kilometer från Borgå centrum. I vår skola finns ca. 110 elever.

Skolan har sju lärare, en rektor, en speciallärare och fem skolgångshandledare. Vi är en del av Hindhår bildningscentrum tillsammans med Hindhår skola. I vår skola lär vi oss grundläggande färdigheter tillsammans, på ett kreativt och glädjefyllt sätt. Vår personal arbetar som en lärande gemenskap, med ett undersökande och experimenterande arbetsgrepp som baserar sig på flexibelt samarbete och delad sakkunskap. Vårt mål är att hjälpa var och en att hitta glädje i lärandet och arbetet.

Kontaktuppgifter

Rektor Olliseveri Kontinen, tfn 040 737 9278
Skolsekreterare Sofia Andersson, tfn 040 537 6786

E-postadresser till personal har formatet fornamn.efternamn@porvoo.fi

Övriga kontaktuppgifter via Wilma

Skolkurator Tarja Nyman, tfn 040 489 1844
Skolhälsovårdare Diana Lindman, tfn 040 354 0844
Skolpsykolog Erika Tasanen, tfn 040 352 8691

Elevvårdens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.