Gå till innehåll

Huhtisen koulu är en skola för årkurserna 1–6, med två klasser per årskurs. Skolan ligger ungefär två och en halv kilometer från Borgå centrum. I vår skola finns läsåret 2021–2022 sammanlagt 261 elever, som undervisas av 18 lärare och 5 skolgångshandledare.
Våra samarbetspartner ordnar olika klubbar i skolans lokaler på eftermiddagarna, och i nedre våningen finns Månskensstigens daghem. Iståndsättningen av skolans gård blev färdig hösten 2021, och gården är nu trivsam med nya lekställningar och små spelplaner. Skolans elever rör på sig flitigt på rasterna.
Huhtisen koulu har en stabil erfarenhet av internationella projekt, och vi tänker fortsätta med internationellt samarbete även i framtiden.
Vi strävar efter att Huhtisen koulu ska vara en trygg högklassig skola för grundläggande utbildning, där vi tillsammans, med respekt för varandra, får kunskaper och färdigheter som behövs i livet. Vårt mål är att bli bildade medborgare.

Läsåret 2022–2023

Personal

De anställdas e-postadresser är fornamn.efternamn@porvoo.fi
Rektor Minna Sumusalo tfn 040 514 1175
Bitr. rektor Ari Vanha-Myläri tfn 040 617 5651
Skolsekreterare Christina Flykt tfn 040 619 4496 (mån.–tis. kl. 8.00–15.00, ons. kl. 8.00–11.45)

Köksansvarig Carola Tallberg tfn 040 489 9535
Fastighetsskötare Markus Lönnqvist tfn 040 065 4993

Elevvård

Skolkurator Haveri Leena tfn 040 056 2234
Skolpsykolog Korhonen Leila tfn 040 526 2837
Skolhälsovårdare Ingelin Tanja tfn 040 071 0046

Elevvård och välbefinnande

Förskoleundervisning

I Huhtisen koulu finns två förskolegrupper (+ en syskongrupp)
Taina Kyttälä tfn 040 548 2082

Eftermiddagsklubb

I Huhtisen koulu finns eftermiddagsklubb mån.–fre. kl. 12–17.
tfn 040 619 0268
huhtinen(at)pilkepaivakodit.fi

Aktuellt

Valfria ämnen

Samarbete mellan hem och skola

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen vid Huhtisen koulu är öppen för alla och har som mål att fungera som länk mellan föräldrar, hem och skola.
Vår verksamhet är frivillig och vårt ideella mål är välbefinnande och en balanserad uppväxt för våra skolelever. Ordförande är Enni Latvala.
Vi önskar alla föräldrar och vårdnadshavare varmt välkomna med i verksamheten.
Du hittar oss på Facebook
Huhtisen koulun vanhempainyhdistys