Hoppa till innehåll

Borgås första bibliotekskonstnär hämtade med sig glädje och delaktighet

På Borgå huvudbibliotek firas avslutningsfest för konstverket Den magiska trädgården torsdagen den 29 januari kl. 12-18. Bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi kan träffas vid konstverket. I Gammelbacka bibliotek kan man se ett animationsverk gjort av skolelever den 26–30 januari under bibliotekets öppettider.

I oktober uppenbarade sig videoverket Den magiska trädgården i entréhallen på Borgå huvudbibliotek. Verket har kompletterats under tre månaders tid: bibliotekets kunder har lämnat teckningar och texter som mediekonstnären Maliniemi lagt till i sitt verk.

Bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi.
Bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi

– Mängden teckningar har överskridit alla förväntningar. Det har kommit in så många att jag inte har fått med riktigt alla, berättar Maliniemi.

Kundernas teckningar har varit väl genomtänkta. Till exempel Jerry Ikonen och Joanne Ikonen, 9 och 7 år gamla, som flera gånger kommit från Finnby för att komplettera och se på videoverket, har ritat feer, fjärilar, buskar, springbrunnar och sagolika väsen.

– Verket är så stort att det känns som om vi var inne i det. Det är ju egentligen alla deltagares gemensamma verk, säger Joanne.

Bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi, Jerry och Joanne Ikonen.
Bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi, Jerry och Joanne Ikonen

Biblioteksbesökarna har glatt sig åt möjligheten att delta med egna teckningar. Maliniemi har också regelbundet kunnat träffas på biblioteket.

Jerry Ikonen har deltagit i en animationsklubb, så möjligheten att diskutera med en mediekonstnär erbjöd också en möjlighet att lära sig nytt. Han fick till exempel tips på nya program. Maliniemi har i Den magiska trädgården använt sig av 3D-animationsteknik.

Viktiga möten

Det intressantaste med att göra konst är för Maliniemi att skapa rumsliga illusioner samt öka glädje och förundran i vardagen. Hon gör videoverk för ett specifikt utrymme. Till sin utbildning är Maliniemi bildkonstnär och animationsledare.

– Möjligheterna för en bildkonstnär att få jobba för staden är sällsynta, men mycket välkomna. Berättelser har alltid varit viktiga för mig, så biblioteket som arbetsmiljö har varit trivsam.

Som bibliotekskonstnär har Maliniemi hållit verkstäder för familjer, barn och skolelever. En av de bästa sidorna med bibliotekskonstnärsjobbet har varit möjligheten att träffa människor av olika slag.

Som exempel kan nämnas Pääskytien koulus elever i årskurs 7 som gick in för uppgiften i verkstaden med liv och lust. De gjorde korta animationer om sina drömmar år 2023, så som fred, kärlek och rikedomar. Samtidigt fick eleverna höra om bildkonstnärens karriärstig.

– Jag hoppas jag kunnat ge nya färdigheter åt en del unga och framför allt en iver och gnista att fortsätta med sin egen grej, säger Maliniemi.

Ett lyckat projekt

Bibliotekskonst – delaktighet genom kultur på biblioteket är ett projekt finansierat av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Målet är att ge Borgåborna nya möjligheter att delta i konst och kultur genom att man utnyttjar huvud- och närbibliotekens lokaler.

– Biblioteket är en lokal med låg tröskel dit det är lätt att komma. Konst och kultur ökar välbefinnandet i avsevärd grad. Möjligheten att skapa tillsammans ger viktiga upplevelser av deltagande, säger projektets koordinator Sanni Saarinen, som gläder sig över den fina start projektet fått.

Hon påminner om att bibliotekets roll är i förändring. Att främja läskunnigheten och att upprätthålla samlingar är fortfarande centrala i biblioteksarbetet men redan bibliotekslagen ger biblioteken ett vidare uppgiftsfält.

Till dessa hör till exempel att stärka möjligheterna för invånarna att ta del av kulturutbudet och att stöda ett aktivt medborgarskap.

– Bibliotekskonstprojektet berikar även bibliotekets verksamhet och lockar nya kundgrupper. Det är viktigt att det ger stadsborna en möjlighet att delta och skapar gemenskap.

Fanni Maliniemi jobbar som bibliotekskonstnär till slutet av januari. Till vårens bibliotekskonstnär har valts ordkonstledaren, berättaren och läraren i dramakonst Mari Anttonen, som börjar i februari.

Information om tidtabellerna för februari inom kort!

Animationsverkstader i Gammelbacka bibliotek i januari!

Bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi håller animationsverkstäder för hela familjen, där deltagarna kan lära sig hur en animation blir till och vilka möjligheter den ger.

I verkstäderna skapas gemensamma video- och animationsverk på överraskande platser mellan hyllorna eller i fönstren på biblioteket. De animationer som görs i verkstäderna blir kvar så biblioteksbesökarna kan se dem.

Maliniemi håller animationsverkstäder för hela familjen i Gammelbacka bibliotek på onsdag 4.1 kl. 12-16 och torsdag 5.1 kl. 10-14.

I verkstäderna kan man delta den tid de pågår eller bara en stund.

Tisdagen 24.1 kl. 16-18 hålls vernissage för en animation som skolelever skapat tillsammans i Gammelbacka bibliotek. Det bjuds på popcorn, lemonad och glad stämning!

Torsdagen 26.1 kan Fanni träffas på huvudbiblioteket intill Den magiska trädgården kl. 12-18. Biblioteksbesökarna har fått lämna teckningar och texter till den gemensamma animationen ända sedan oktober 2022 och nu är verket färdigt.

Man kan komma och diskutera verket med Fanni och se hur hon gör när hon lägger till element i animationen. Det har kommit in många teckningar och de har varit väl uttänkta.

Verket finns utställt till slutet av januari 2023.

Höstens bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi

Fanni Maliniemi skapar en magisk trädgård i bibliotekets entréhall med hjälp av animation och 3D-teknik. Det ljusa och färgmättade verket hälsar varje biblioteksbesökare välkommen. Kunderna kan också delta i skapandet av konstverket.

Kirjastotaiteilija Fanni Maliniemi.
Fanni Maliniemi

”Jag vill med verket skapa glädje, förvåning och erfarenheter av rumslig illusion”, säger Maliniemi.

Fanni Maliniemi fortsätter som bibliotekskonstnär till slutet av januari 2023. Trädgården växer och förändras hela tiden. Biblioteksbesökarna kan lämna teckningar och texter till Maliniemi, som hon sedan animerar så de blir en del av verket.

Fanni Maliniemi kan träffas vid Den magiska trädgården: 

  • Tis 15.11 kl. 14-16 
  • Tors 17.11 kl. 17-19 
  • Tis 22.11 kl. 14-16 
  • Tis 29.11 kl. 14-16 
  • Tors 8.12 kl. 17-19 
  • Tis 13.12 kl. 14-16 
  • Tors 15.12 kl. 17-19 

Verkstäder för kunder och skolgrupper

Hon håller också verkstäder, där deltagarna får lära sig om hur man gör animationer och vilka möjligheter de ger. I verkstäderna skapas gemensamma video- och animationsverk på överraskande platser mellan hyllorna eller i fönstren på biblioteket.

De animationer som görs i verkstäderna blir kvar så biblioteksbesökarna kan se dem. Maliniemi håller animationsverkstäder för hela familjen inför halloween lördagen den 29 oktober, torsdagen den 24 november då barnbiblioteket förvandlats till Rysmans rysliga butik samt inför jul lördagen den 10 december kl. 10-13.

Första veckan i januari ordnas två animationsverkstäder för hela familjen i Gammelbacka bibliotek. Exaktare tidpunkt inom kort.

Verkstäder erbjuds även skol- och förskolegrupper. Största delen av verkstäderna för skolelever kommer att hållas i Gammelbacka bibliotek och de ökar möjligheterna för områdets unga att delta i konstskapande.

Halloween-työpajan satoa.
Bild från animationsverkstaden med Halloweentema

Ytterligare information:

Sanni Saarinen

Bibliotekarie, Evenemang och utställningar