Hoppa till innehåll

Regnbågsverksamhet Arcus

Arcus erbjuder verksamhet för unga vilka hör till sexuella minoriteter eller könsminoriteter och för unga som funderar på regnbågsteman. Arcus flaggar för mångfald och låter var och en fritt avgöra om man vill definiera sig själv eller inte.

I Arcus följer vi regler för tryggare utrymme

  1. Antag ingenting. Var öppen och lyssna.
  2. Var respektfull. Ifrågasätt inte den andras upplevelser.
  3. Ge utrymme. Se till alla blir hörda i diskussionen och får vara delaktiga.
  4. Se till att du själv och andra har bra att vara. Om du behöver hjälp i problemsituationer, begär hjälp av ledaren.

Välkommen med!

Ungdomskvällarna kl. 17-19.30, Navigatorn

Augusti: 23.8
September: 6.9 och 20.9
Oktober: 4.10 och 18.10
November: 1.11, 15.11 och 29.11
December: 13.12

16+ Arcus-kvällarna

Torsdagar 31.8, 28.9, 26.10, 30.11, 21.12
I Starten (Linnankoskigatan 32, WSOY-huset)

Mer information

Karin Rejman

Ungdomsarbetare, Målinriktat ungdomsarbetem, Regnbågsverksamhet Arcus

Johanna Sjöblom

Ungdomsarbetare, Ungdomslokal Zentra