Hoppa till innehåll

Djupvattenjumpa

  • måndag kl. 15-15.30
  • torsdag kl. 9-9.30

Vattenjumpa

  • tisdag kl. 6.45-7.15
  • tisdag kl. 8.45-9.15 *)
  • tisdag kl. 9.30-10 *)
  • tisdag kl. 10.15-10.45 *)
  • tisdag kl. 11-11.30 (bassängdjuphet 132 cm) *)
  • tisdag kl. 15-15.30 *)
  • torsdag kl. 15-15.30 *)

*) platsen reserveras genom att före respektive jumpa skriva sitt namn på listan som finns i simhallens aula.