Hoppa till innehåll

Nina Pauloff
4.1-27.3.2022
Äppelbacken servicecenter

Inspirerat av eldfågeln och Goethe

Källan till min inspiration till min fjäderserie med tolv bilder är Eldfågeln, Goethes färgcirkel och fjädersymboliken.

Eldfågeln är en magisk fågel i sagan om rysk folklore. Det är en magisk, påfågelliknande fågel med fjäderliknande fjädermönster vars stjärtfjädrar hjältarna försöker hitta i folksagor. Baserat på denna mytiska berättelse skapade Igor Stravinsky baletten Eldfågeln i början av 1900-talet (premiär 1910).

Fjädern kristalliserar kraftfull mystik, såväl som universell energi. Det symboliserar frihet, makt och skönhet. Fjädersymbolik förknippas med längtan efter andra världar, såväl som strävan efter högre harmoni.

Med utgångspunkt i Goethes färgcirkel (färglära publicerad 1810) satte jag mig för att spåra färglärans estetiska strukturer. Genom fotografi utforskar jag fjädrarnas konstnärliga natur som ett retoriskt bildprojekt som betonar seriell användning av färg. När jag funderade på ljus och färgfilmer fokuserade jag specifikt på frågorna: Hur är färger och material lika? Hur stark kan färgen vara?

I mitt arbete presenterar jag Eldfågelns upplevelsevärld på Goethes färgskala, där accentfärgerna i de enskilda bilderna går i dialog med varandra och skapar en enhetlig bilduppsättning. Utgångspunkten för mitt arbete är i färgens och formens värld. Med den logiska användningen av färg är mitt mål att skapa en vacker harmonisk bild, såväl som den perfekta reproduktionen av färghjulet för varje smältning, med en noggrant utvald färg som fungerar som en nyckelackumulator av uppmärksamhetsvärde. Bilderna har skapats och framhävts i sitt bildspråk – en drömlik utopi, en avlägsen och melankolisk atmosfär. Visuella urval i bildområdet är baserade på inslag av färger och fjäderstrukturerade texturer, där stämningar skapade genom ljus och skuggor är relevanta.