Hoppa till innehåll

Petri Halttunen
10.1 – 2.4.2023
Äppelbackens servicecenter

Rusty Beauties (with Soul)

Verken i serien utgörs av oljemålningar som föreställer gamla 1950–1980-tals bilar vilka lämnats kvar i skogen och i landskapet för att invänta sitt slutliga sönderfall. De förfular landskapet, är skrot som sakta rostar och försvinner.

I mina verk vill jag ändå lyfta fram något av det som dessa skrotbilar en gång har varit och hur de har hört till människors och familjers liv. Man har varit stolt över dem, åkt med dem till jobbet varje dag, kört till butiken och gjorts gemensamma resor med familjen. Nu smälter dessa järnhöljen samman med och in i naturen som något slags mystiska figurer, och de försvinner till slut helt. De förtäljer också om hur ett fult och övergivet ting i något visst sken eller i skuggan kan börja framstå som vackert och betydelsefullt, som en del av livet.

Naturen formar, täcker och uppslukar dem efter hand. De minner om en förgången tid och är kanske ett slags självporträtt, erfarenheter eller drömmar som bottnar i olika skeden av livet samt erinringar av ögonblick som vi inte längre kan nå. Nostalgi.

Till en del av verken har jag tonsatt låtar vars melodier och ord är avsedda att ingå i verkens innehåll. Med hjälp av QR-koden invid verket kan man spela upp den låt som anknyter till tavlans innehåll.

Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå