Hoppa till innehåll

Petri Halttunen
12.1 – 2.4.2023
Svalåkerns servicehem

I am invisible, am I?

Gemensamt för temat Invisible är i alla verk att bakgrund och motiv går in i varandra så att de framställs som sinsemellan lika viktiga. Verken berättar om att gå upp i naturen, bakgrunden och omgivningen. För djuren är osynlighet vanligtvis ett sätt att skydda sig och ofta ett villkor för överlevnad. Ur människans synvinkel är jag ute efter tanken att också en del av oss vill vara rätt så osynliga, medan andra i sin tur vill hålla sig framme överallt. Även så att vi har karaktärsdrag som med eller mot vår egen vilja gör oss mentalt osynliga för andra.

”Osynlighet” kan upplevas som ett fantastiskt drag eller en storartad talang eller tvärtom som en otäck känsla av att bli lämnad ensam eller att vara främmande och konstig utan tillhörighet till gemenskapen. Ibland kan mental osynlighet eller synlighet vara ett överlevnadsvillkor också för en människa, om man sedan vill betrakta bakgrunden som livet eller livet som bakgrund.

Paikka: Svalåkerns servicehem, Ladusvalvägen 4, 06400 Borgå.