Hoppa till innehåll

Alla coronavaccineringar ordnas i Kokonhallen fr.o.m. den 28 december

Alla coronavirusvaccineringar med tidsbeställning kommer att fr.o.m. tisdagen den 28 december ges i Kokonhallen (Ishockeyvägen 3).

Alla coronavirusvaccineringar med tidsbeställning kommer att fr.o.m. tisdagen den 28 december ges i Kokonhallen (Ishockeyvägen 3).

På Näse hälsostation ges de sista vaccineringarna onsdagen den 22 december till dem som har beställt vaccineringstid för den dagen. Efter det ges där inga coronavirusvaccineringar. Också den sista walk in-vaccineringsdagen är den 22 december.

 – I Kokonhallen har man tidigare gett bl.a. influensavaccineringar till stora folkskaror och erfarenheterna har varit goda. Vi tyckte att nu när personer i åldern 18–59 år erbjuds möjlighet till tredje coronavirusvaccinering behöver vi för en så stor åldersgrupp större utrymmen än Näse hälsostation, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

 – Detta betyder naturligtvis att idrottsföreningars och lagens träningsturer måste avbokas i Kokonhallen, och vi beklagar detta. Men tyvärr finns det i Borgå inte andra lika bra och stora lokaler som vi skulle kunna använda, fastställer stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Av Kokonhallen reserveras en tredjedel av motionssalens utrymmen och andra närliggande utrymmen för vaccineringar. Vaccineringar ges på vardagar och åtminstone i januari också på lördagar (den 8 januari, den 15 januari och den 22 januari).

 – En del av träningstiderna i Kokonhallen måste avbokas åtminstone till slutet av mars. Vi försöker ordna ersättande lokaler för avbokade träningstider och börjar omedelbart diskussionerna med idrottsföreningarna hur vi kan ordna ersättande träningstider, säger chefen för idrottstjänster Per Högström.

Tidsbeställning för tredje vaccineringen för personer över 18 år öppnas den 20 december

THL har rekommenderat att en tredje vaccindos ges till personer över 18 år. Tidsbeställningen för den tredje vaccineringen öppnas den 20 december. Tidpunkten meddelas senare.

 – Enligt gällande rekommendationer kan man ta den tredje coronavaccineringen tidigast fem månader efter den andra dosen. Undantag är personer med allvarlig immunbrist till vilka den tredje vaccindosen rekommenderas två månader efter den andra dosen, säger servicechef Heli Sjöblom.

 – Med anledning av detta kommer vaccineringarna att graderas nästan av sig själva. Vaccindoserna räcker också till alla villiga, vi har möjlighet att ge cirka tusen vaccineringar per dag, fastställer Sjöblom.

I Borgå har vi också beredskap att inleda coronavirusvaccineringar till de barn i åldern 5–11 år som hör till en riskgrupp, bara THL har gett besked om vilka som hör till riskgrupper.

På plats finns guidning till dem som kommer och vaccinerar sig.

Parkeringsplatser finns i området mellan Kokonhallen och Ishallen och i parkeringsområdet bakom detta område mot Pääskytien koulu.                           

Tidsbeställningen görs i första hand elektroniskt

Coronavirusvaccineringarna ges i Kokonhallen fr.o.m. 28.12.2021 med tidsbeställning på vardagar i regel kl. 8–20 och på lördagar kl. 8–16.

Obs! På fredag 31.12.2021 kl. 8–12, på trettondagen den 6 januari 2022 ges inga vaccineringar.

Tidsbeställningen görs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. eller om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, får man vaccineringstiden också per telefon. Telefonnumret för tidsbeställning är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst.