Hoppa till innehåll

Borgå gick med övriga östra Nyland till basnivån i coronaepidemin

Coronavirusläget i Borgå stad är lugnt. Incidenstalet var förra veckan 7,9 och det upptäcktes två smittor. Denna vecka har man dock redan upptäckt fem smittofall.

Coronavirusläget i Borgå stad är lugnt. Incidenstalet var förra veckan 7,9 och det upptäcktes två smittor. Denna vecka har man dock redan upptäckt fem smittofall.

Enligt den epidemiologiska bedömningen som Nylands regionala coronakoordinationsgrupp har gjort befinner sig hela östra Nyland på basnivån.

– Detta är positivt och förhoppningsvis kommer läget att fortsätta så här, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Stadens ledningsgrupp beslutade vid sitt möte den 11 juni att hobbyverksamheten inomhus för vuxna kan öppnas fr.o.m. måndagen den 14 juni i begränsad utsträckning så, att motionshobbyer inomhus för vuxna ännu inte öppnas. Inomhuslokalerna i Gammelbacka välfärdscenter, med undantag av motionssalen, Alvars hörna och Lundagården öppnas för verksamheten. I bandövningslokaler kan man börja öva och ungdomslokalerna kan öppnas. Ungdomslokalernas öppna verksamhet har sommaruppehåll och ungdomstjänsterna arrangerar sommarverksamhet huvudsakligen utomhus. Vid regnigt väder kan en del av sommarverksamheten, t.ex. dagläger, flyttas till ungdomslokalerna.

Restriktionerna i bruket av omklädningsrummen på utomhusplanerna slopas och duschar på stadens badstränder får användas. Motionsverksamhet inomhus för vuxna blir ännu inte möjlig. Simhallen håller också stängt när servicearbetena börjar i hallen efter att simskolorna har slutat. Om coronaläget tillåter, öppnas simhallen den 26 juli.

– Vi slopar de sista restriktionerna stegvis, så att vi kan följa hur sjukdomsläget utvecklas och att det kan hållas under kontroll. Det finns också lokaler som inte i övrigt har öppet på sommaren på grund av servicearbeten eller personalens semestrar, eller deras öppettider är begränsade, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Restriktionen som gällde besökstiden i servicehusen slopas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) har meddelat att det bereder ett beslut för nästa vecka om upphävande av restriktionerna som gäller sammankomster i östra Nyland. Borgå stads ledningsgrupp bereder nya riktlinjer för motionshobbyer inomhus för vuxna och informerar om dem efter RFV:s beslut.