Hoppa till innehåll

Coronaläget har försämrats ytterligare i Borgå

Coronaläget har försämrats ytterligare i Borgå under den pågående veckan. Incidenstalet har stigit redan till 200 och massexponeringar har skett i idrottsföreningar, en skol och ett daghem. Fram till fredagen på den pågående veckan (vecka 32) har man i Borgå upptäckt 45 coronavirussmittor, vilket är mer än under hela förra veckan (vecka 31). Det finns också många som har blivit exponerade för smittan.

Coronaläget har försämrats ytterligare i Borgå under den pågående veckan. Incidenstalet har stigit redan till 200 och massexponeringar har skett i idrottsföreningar, en skol och ett daghem. Fram till fredagen på den pågående veckan (vecka 32) har man i Borgå upptäckt 45 coronavirussmittor, vilket är mer än under hela förra veckan (vecka 31). Det finns också många som har blivit exponerade för smittan.

Smittspårningen i Borgå har tidvis varit hårt belastad.

– Läget är oroväckande när kontakterna blir allt fler i och med att semestrarna har tagit slut och skolorna har börjat. Virusets deltavariant smittar ju sig också till små barn, poängterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Under de senaste dagarna har man upptäckt flera smittkedjor där smittan har spridit sig på grund av att man har brutit karantänen. Smittspårarna stöter dessutom allt oftare på situationer där den smittade inte vill ge smittspåraren uppgifter om exponerade.

– Jag önskar att föräldrarna påminner de unga i familjen att man inte får bryta karantänen. Man måste svara när smittspåraren ringer och berätta öppet om alla egna kontakter, för att vi också i fortsättningen kan begränsa spridningen av viruset. Det är också viktigt att söka sig till vaccineringen genast när det är möjligt. Vardagen kan åter bli normalare först när antalet personer som fått två vaccindoser stiger till en tillräckligt hög nivå, påminner Silvennoinen.

Restriktionerna kan igen bli strängare också i Borgå

Coronaläget i Borgå har under de senaste dagarna förändrats så mycket att även Borgå kan nästa vecka gå över till samhällsspridningsfasen i likhet med huvudstadsregionen.

– Det finns anledning att förbereda sig på att vi också i Borgå återigen blir tvungna att införa striktare restriktioner i hobbyverksamheten och användningen av lokaler. Stadens ledningsgrupp anser att tryggande av skolornas och daghemmens verksamhet också i fortsättningen borde prioriteras, om man blir tvungen att införa strängare restriktioner, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Det allra viktigaste är att vi kan fortsätta närundervisningen i skolorna och ha daghemmen öppna. Detta är väsentligt också med tanke på föräldrarnas möjlighet att vara i arbete. Närundervisningen är mycket viktig för barn och unga för alla klarar sig inte lika bra i distansundervisningen, och distansundervisningen ökar marginaliseringsrisken. I hobbyverksamheten blandas skolklasserna och smittan kan lätt sprida sig till flera skolor på samma gång, poängterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Användningen av duschar i idrottslokaler har begränsats

Stadens ledningsgrupp samlades den 13 augusti för att behandla coronaläget. Ledningsgruppen konstaterade att användningen av duschar har begränsats i stadens idrottslokaler på grund av coronaläget. Duschutrymmen i simhallen är öppna men i regel stängda i andra idrottslokaler, med undantag av lagen i de högre serierna i olika idrottsgrenar som kan jämföras med professionell sport.

Idrottsföreningar och andra aktörer ska fortfarande iaktta särskilda hälsosäkerhetsanvisningar i lokaler och områden som staden förvaltar. Det får inte uppstå någon faktisk kontakt mellan hobbygrupper. Om man låter bli att iaktta anvisningarna, leder det till att verksamheten avbryts eller att användningstiderna i lokalerna inställs.