Hoppa till innehåll

Coronavaccinering enkelt utan tidsbeställning

Nästa vecka får man coronavaccineringen utan tidsbeställning i walk in-vaccineringar på måndag, onsdag och lördag. Man kan också beställa tid till coronavaccineringen på förhand.

Nästa vecka får man coronavaccineringen utan tidsbeställning i walk in-vaccineringar på måndag, onsdag och lördag. Man kan också beställa tid till coronavaccineringen på förhand.

Walk in-coronavaccineringar på Näse hälsostation

  • måndagen den 11 oktober klockan 16–19.30
  • onsdagen den 13 oktober klockan 16–19.30
  • lördagen den 16 oktober klockan 9–15
  • lördagen den 30 oktober klockan 9–15

Man kan också boka tid till vaccineringen på adressen www.coronavaccinbokning.fieller per telefon på numret 040 145 5000.

De som står i tur att få vaccinet är alla som fyllt 12 år. Vaccinet som ges är Pfizer Biontech.

– Coronaviruset finns ännu bland oss. Hittills har vi fått skydd av olika restriktioner, flitigt bruk av munskydd, testning och omfattande smittspårning. När restriktioner och rekommendationer lindras är ovaccinerade de som riskerar insjukna, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Förstärkningsdosen är en viktig del av vaccinskyddet

Av Borgåbor har 74,9 procent fått den första coronavaccineringen och 65,9 procent också förstärkningsdosen.

– Människorna har varit aktiva och tagit vaccineringen och vaccinationstäckningen stiger hela tiden. Det finns ännu ganska många ovaccinerade och cirka 10 procent av de vaccinerade saknar ännu förstärkningsdos. Walk in-vaccineringarna är en enkel möjlighet att se till att vaccinskyddet är i ordning, uppmuntrar Silvennoinen.

Det rekommenderas att förstärkningsdosen tas 6–12 veckor efter den första vaccineringen. Ett täckande vaccinskydd bildas cirka en vecka efter att man har fått förstärkningsvaccineringen.

– Om man av någon anledning inte har tagit den andra vaccindosen under den rekommenderade tiden, kan man mycket väl ta den också senare. Vaccinskyddet stiger till den normala nivån även om man tar förstärkningsdosen med flera månaders fördröjning, berättar chefläkare Kati Liukko.

Information om coronavaccinen

På Institutet för hälsa och välfärds coronavaccinsidor finns det information om hur vaccinen har utvecklats, hurdana mRNA- och adenovirusvaccinen är, hur trygga och effektiva de är och varför det lönar sig att ta coronavaccin.