Hoppa till innehåll

Coronavaccineringar för riskgrupp 2 börjar

Vaccinationer för personer i åldern 18–69 år som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupp 2 börjar. Tidsbeställningen börjar onsdagen den 17 mars klockan 8.

Vaccinationer för personer i åldern 18–69 år som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupp 2 börjar. Tidsbeställningen börjar onsdagen den 17 mars klockan 8.

Tidsbeställningen görs i första hand elektroniskt på adressen www.coronavaccinbokning.fi

Om lediga tider inte finns, måste man återkomma senare. För elektronisk tidsbeställning behövs det bankkoder eller mobilcertifikat.

Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig, kan man också beställa tid på numret 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring endast en gång och vänta på återuppringning.

Vaccineringar av riskgrupp 1 fortsätter. Även riskgrupp 2 ges Astra Zenecas vaccin.

– Det är förståeligt att Astra Zenecas vaccin väcker oro när vaccinet har pausats i några länder. Vaccinet har ändå getts i flera doser i världen utan problem och vaccinet har godkänts enligt samma praxis som alla andra vaccin. Att ta vaccinet anses vara tryggt och mycket viktigt för personer som hör till riskgruppen, berättar chefläkare Kati Liukko.

– En allmän biverkning som vaccinet har noterats ge är ömhet i musklerna och lätt feber men dessa går snabbt förbi.

18–69-åringar med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19 (riskgrupp 2):

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné
 • Psykossjukdom
 • Sjuklig fetma (BMI över 40) 

Vaccineringarna sker i Konstfabriken

Fr.o.m. torsdagen den 18 mars ges vaccineringarna i Konstfabriken. Västra Alexandersgatan 1, ingång via huvuddörrarna, i första hand via innergården på Alexandersskvären.

 • Personuppgifterna kontrolleras på vaccineringsstället.
 • Sjukdomen eller tillståndet och åldern av den som ska vaccineras kontrolleras i FPA-kortet eller i patientdatasystemet.
 • Man får infinna sig på platsen tidigast 10 minuter för vaccineringstid.
 • Efter vaccineringen ska man stanna i observation för 15 minuter.
 • Man får komma till vaccineringen bara om man är frisk. Vid behov kan man annullera vaccineringstiden via tidsbeställningsnumret.
 • Att använda munskydd i vaccineringsstället rekommenderas starkt.
 • Vaccineringen är avgiftsfri för alla.