Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i Kvarnbackens skola

Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i Kvarnbackens skola. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i Kvarnbackens skola. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

I Kvarnbackens skola har 38 personer exponerats för smittan och de försätts i karantän.

De exponerade eller deras vårdnadshavare har informerats av skolans rektor. Om man inte har blivit kontaktad har kontakt med den smittade inte förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen senast tisdagen den 16 mars.

Skolverksamheten fortsätter i övrigt enligt läsordningen och följer de tidigare instruktionerna gällande hygien och säkerhet.

Familjemedlemmar till de exponerade försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försätts i karantän kan gå till skola och daghem.

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom. Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.