Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i päiväkoti Helmi 29.8.2021

Coronavirussmitta har konstaterats i päiväkoti Helmi. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I daghemmet har ungefär 20 personer exponerats för smittan. 

Coronavirussmitta har konstaterats i päiväkoti Helmi. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I daghemmet har ungefär 20 personer exponerats för smittan. 

De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått ett meddelande om exponeringen via Daisy. Om man inte har blivit kontaktad så har ingen kontakt till den smittade förekommit. 

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast måndagen den 30 augusti. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

De övriga grupperna i daghemmet fortsätter verksamhet normalt med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar. 

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom 

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom. Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30. 

Misstänker du smitta?