Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta i Svalåkerns servicehem – boendena har inte blivit exponerade 

I Svalåkerns servicehem har det hos en anställd upptäckts coronavirussmitta.

I Svalåkerns servicehem har det hos en anställd upptäckts coronavirussmitta.

Boendena i servicehemmet har inte blivit exponerade för smittan. Den smittade är i hemvård och har satts i isolering.  

– I vården av boendena har man iakttagit hygien- och skyddsanvisningar och därför har boendena inte blivit exponerade för smittan. I Borgå har alla boendena i servicehemmen också vaccinerats två gånger, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.  

Tre anställda i servicehemmet har blivit exponerade för smittan. De som har blivit exponerade har kontaktats och de har satts i hemkarantän.  

 Grupphemmets lokaler och kontaktytor städas och desinficeras effektiverat. Boendena och deras anhöriga har informerats om läget. Anhörigas besök kan fortsätta som förut.

Borgå stads servicehem, Svalåkern, är ett servicehus för effektiverat serviceboende. I servicehemmet som ligger i Gammelbacka finns det fyra grupphem, sammanlagt 60 boendeplatser.