Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta på samkommun Etevas grupphem Päivänsäde

Fall av coronavirussmitta har konstaterats på samkommun Etevas grupphem Päivänsäde. Man har konstaterat tre smittfall hos personalen och hos anhörig till kund. Hälsovårdsmyndigheterna har försatt de smittade i isolering. Grupphemmets kunder och nästan hela personalen – sammanlagt 20 personer – har exponerats för smittan, och de försätts i karantän.

Fall av coronavirussmitta har konstaterats på samkommun Etevas grupphem Päivänsäde. Man har konstaterat tre smittfall hos personalen och hos anhörig till kund. Hälsovårdsmyndigheterna har försatt de smittade i isolering. Grupphemmets kunder och nästan hela personalen – sammanlagt 20 personer – har exponerats för smittan, och de försätts i karantän.

Grupphemmet Päivänsäde producerar tjänster dygnet runt inom kortvarigt boende för barn och ungdomar, som i huvudsak är handikappade och barn som behöver speciellt stöd. På enheten finns inte för tillfället kunder med kortvarig vård. Eteva meddelar separat då verksamheten öppnar igen.

De anhöriga till kunderna som blivit exponerade har blivit informerade, och hälsovårdsmyndigheterna är i kontakt med de exponerade senast onsdagen den 7 april.

Hela personalen har blivit testad, och även kunderna har blivit hänvisade till coronavirustest.