Hoppa till innehåll

Coronavirussmittor har konstaterats i Tallberga daghem

Två fall av coronavirussmitta har konstaterats i Tallberga daghem. De smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Två fall av coronavirussmitta har konstaterats i Tallberga daghem. De smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

7 personer i daghemmet har exponerats för smittan. De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått information om exponeringen av daghemsföreståndaren. Om man inte har blivit kontaktad så har kontakt med de smittade inte förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast onsdagen den 11 augusti. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän. 

– Precis som annars också under coronan, påminner vi alla som har rört sig i daghemmet att följa med måendet och att man söker till coronatest med låg tröskel, påminner Jeff Westerlund, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar. 

Den övriga verksamheten i daghemmet fortsätter normalt. Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.