Hoppa till innehåll

Den tredje coronavirusvaccineringen börjar gälla personer som har fyllt 60 år, boendena i anstalter och vårdhemmen och personer som hör till riskgrupper

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har rekommenderat att en tredje coronavaccindos börjar ges till följande målgrupper: alla som fyllt 60 år, boendena i anstalter och vårdhemmen oberoende av ålder och medicinska riskgrupper. Med medicinska riskgrupper avses grupper 1 och 2 i vaccineringsordningen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har rekommenderat att en tredje coronavaccindos börjar ges till följande målgrupper: alla som fyllt 60 år, boendena i anstalter och vårdhemmen oberoende av ålder och medicinska riskgrupper. Med medicinska riskgrupper avses grupper 1 och 2 i vaccineringsordningen.

Tyvärr kan de som tillhör de nu gällande grupperna boka tid till den tredje vaccineringen för tillfället endast per telefon på numret 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring endast en gång och vänta på återuppringning.

För de övriga vaccineringsgrupperna fungerar tidsbokningen normalt på adressen www.koronarokotusaika.fi/sv/

Kom inte för tidigt på plats – på så sätt undviker vi onödig köande

I Borgå fortsätter coronavaccineringar på vecka 43. Coronavaccineringarna ges på Näse hälsostation, Askolins väg 1. Det lönar sig att inte komma på plats mera än 5–10 minuter före egen tid.

I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningarna ges den tredje vaccindosen utan tidsbeställning.

Den tredje vaccindosen kan ges när minst 6 månader har gått från den andra dosen.

I de tredje vaccindoserna utnyttjas det Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccin och Modernas Spikevax-vaccin.

En andra vaccindos till äldre och personer som hör till riskgrupper och som har haft coronavirus

THL har dessutom rekommenderat att äldre och personer som hör till medicinska riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom som har haft coronavirus och fått en dos coronavaccin ska få en andra vaccindos som förstärkning. Den andra vaccindosen kan ges tidigast sex månader efter smittan eller den senare vaccindosen beroende på vilkendera som har varit den senaste.