Hoppa till innehåll

Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i Peipon koulu  

 Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. 

 Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. 

I Peipon koulu har 13 personer exponerats för smittan och de försätts i karantän.   

De exponerade och deras vårdnadshavare har informerats av skolans rektor. Om man inte har blivit kontaktad har kontakt med den smittade inte förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen senast fredagen den 16 april.  

Skolverksamheten fortsätter i övrigt enligt läsordningen och följer de tidigare instruktionerna gällande hygien och säkerhet. I skolans lokaler görs en effektiverad städning.  

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försätts i karantän kan gå till skola och daghem.  

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom  

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom. Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/ eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.