Hoppa till innehåll

Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i Tallberga daghem

Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i Tallberga daghem onsdagen 11.8. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. 

Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i Tallberga daghem onsdagen 11.8. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. 

I daghemmet konstaterades tisdagen 10.8 två coronavirussmittor och det är fråga om samma smittkedja. 12 personer i daghemmet har exponerats för smittan utöver de som redan tidigare försattes i karantän.

De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått information om exponeringen av daghemsföreståndaren. Om man inte har blivit kontaktad så har kontakt med den smittade inte förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast fredagen den 13 augusti. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän. 

I daghemmet görs en effektiverad städning. Den övriga verksamheten i daghemmet fortsätter normalt, mindre grupp- och personalarrangemang görs.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.