Hoppa till innehåll

Inga nya coronavirussmittor i Fredrikanhovi

I vårdhemmet Attendo Fredikanhovi i Borgå har inte konstaterats nya coronavirussmittor.

I vårdhemmet Attendo Fredikanhovi i Borgå har inte konstaterats nya coronavirussmittor.

Staden informerade den 20 oktober att en anställd i vårdhemmet har coronavirus. Vårdhemmets invånare och personal har testats, och ingen smittspridning har konstaterats. Karantänen fortsätter till den 25 oktober, och det är besöksförbud i vårdhemmet. 

– Attendos personal agerade snabbt och exemplariskt, och det goda samarbetet också med övriga privata vårdhem fortsätter, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen. 

Noggranna besöksrutiner gör besöken möjliga 

De övriga vård- och servicehemmen kan besökas med specialarrangemang. Om besöken ska avtalas i förväg med personalen, och besöken ordnas utomhus, i mötesstugor och i invånarnas rum med vissa begränsningar. 

– Det är viktigt för de äldre att träffa sina anhöriga och andra närstående. För att skydda riskgrupperna och för att se till att det finns tillräckligt med personal är det ytterst viktigt att alla besökare iakttar handhygien, håller säkerhetsavstånd och använder ansiktsmask. Alla som kommer på besök ska vara helt friska, påminner Silvennoinen.