Gå till innehåll

Ingen i Strömborgska skolan har utsatts för coronaviruset

En person som deltagit i en närundervisningsgrupp i Strömborgska skolan har konstaterats ha coronasmitta. Den smittade personen har fått anvisningar om att isolera sig i hemmet.

Hälsomyndigheterna har kartlagt personens närkontakter de senaste dagarna. Den smittade personen har inte varit i kontakt med skolans personal eller elever vid en sådan tidpunkt att hen skulle ha kunnat utsätta andra för smitta.