Hoppa till innehåll

Motions- och rekreationsutrymmen hålls stängda med regionförvaltningsverkets beslut fram till 28.4.2021

Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland har beslutat att utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste stänga helt och hållet fram till 28.4.2021

Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland har beslutat att utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste stänga helt och hållet fram till 28.4.2021

RFV:s beslut gäller också i Borgå och gäller både offentliga och privata aktörers utrymmen.

Utrymmena som måste stänga kan dock användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och barn yngre än det. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Stängningsbeslutet innebär att offentliga och privata aktörers alla följande utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste stänga:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Ytterligare information finns på regionförvaltningsverkets webbsida:

Meddelande 9.4.2021 (på finska)