Hoppa till innehåll

Motions- och rekreationsutrymmen stängs med regionförvaltningsverkets beslut fram till 14.4

Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland har besluat att utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste stänga helt och hållet från och med för tiden 1–14.4.2021.

Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland har besluat att utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste stänga helt och hållet från och med för tiden 1–14.4.2021.

RFV:s beslut gäller också i Borgå och gäller både offentliga och privata aktörers utrymmen.

Den centrala förändringen är att motions- och rekreationsutrymmen nu stängs helt. Hittills har de kunnat hållas öppna om där samtidigt har varit högst tio personer.

Utrymmena som måste stänga kan dock användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och barn yngre än det. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

– Borgå stads nuvarande begränsningar gällande utrymmen och verksamhet är redan i enlighet med de nya besluten. Behov för ytterligare begränsningar finns inte. Vi beslutade redan tidigare om att högstadierna är i distansundervisning fram till 11.4, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Stängningsbeslutet innebär att offentliga och privata aktörers alla följande utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste stänga:

• utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott

• allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem

• dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp

• nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus

• inomhuslekparker och inomhuslekplatser

• allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.Ytterligare information finns på regionförvaltningsverkets webbsida:
Meddelande 30.3.2021 (på finska)