Hoppa till innehåll

Musikinstitutets elever födda 2007 eller tidigare återgår till närundervisning från och med 26.4.

Borgånejdens musikinstituts elever i grundundervisningens (som kommit in via inträdesprov) som är födda 2007 eller tidigare återgår till närundervisning fr.o.m. måndag 26.4.2021.

Borgånejdens musikinstituts elever i grundundervisningens (som kommit in via inträdesprov) som är födda 2007 eller tidigare återgår till närundervisning fr.o.m. måndag 26.4.2021.

Andra restriktioner fortsätter som tidigare.

– Grundläggande konstundervisning som leder till examen jämförs med grundundervisning enligt Borgå stads ledningsgrupps linjedragning, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Högstadier och gymnasier i Borgå övergår till närundervisning 26.4.2021.

Musikinstitutet meddelar vårdnadshavare och elever noggrannare.

Du hittar också aktuell information om restriktionerna på institutets webbsida: www.borga.fi/borganejdens-musikinstitut