Hoppa till innehåll

Personer över 60 år kan tidigarelägga sin tredje vaccinering, vaccineringar av barn i åldern 5–11 år som hör till en riskgrupp börjar

De Borgåbor som är över 60 år och som ska få sin tredje coronavaccindos i januari 2022 kan tidigarelägga sin vaccineringstid så, att vaccineringarna börjar på vecka 52. Nya tider har öppnats för tidsperioden 28.12.2021–8.1.2022.

De Borgåbor som är över 60 år och som ska få sin tredje coronavaccindos i januari 2022 kan tidigarelägga sin vaccineringstid så, att vaccineringarna börjar på vecka 52. Nya tider har öppnats för tidsperioden 28.12.2021–8.1.2022.

Alla coronavirusvaccineringar ordnas fr.o.m. 28.12.2021 i Kokonhallen (Ishockeyvägen 3).

– Vi har öppnat totalt dryga 7 500 tider och öppnar mer tider för januari, säger servicechef Heli Sjöblom.

Tidigareläggandet av den beställda tiden sker i första hand elektroniskt på adressen www.coronavaccinbokning.fi  I textmeddelandet som sändes som bekräftelse på vaccineringstiden finns en bokningskod med hjälp av vilken tiden kan ändras.

– Telefonlinjen har hela tiden kö, så vi ringer tillbaka efter en längre väntetid, påpekar Sjöblom.

Vaccinering av barn i åldern 5–11 år som hör till en riskgrupp börjar 29.12.2021

Coronavirusvaccineringar av barn som enligt THL hör till riskgrupper börjar i Borgå 29.12.2021. Om öppnandet av tidsbeställningen informeras senare.

THL offentliggjorde på onsdagen de riskfaktorer hos barn i åldern 5–11 år som kan öka barnets risk att få en allvarlig sjukdom som orsakas av coronavirusinfektion. Till barn som hör till riskgrupperna rekommenderas coronavirusvaccinering.

Riskfaktorer är bland annat kronisk njursjukdom, övervikt, Downs syndrom, typ 1- och typ 2-diabetes och astma som kräver regelbunden medicinering.

Coronavaccinet som ges till barn är BioNTech-Pfizers Comirnaty.

 – Till barn ges vaccin vars styrka är en annan än den som ges till vuxna. Preparatet är avsett uttryckligen för denna åldersgrupp och innehåller en mindre dos, säger Heli Sjöblom.

Om barnet inte självt kan besluta om sin vård, behövs alla vårdnadshavares samtycke till vaccineringsbeslutet. Samtyckesblanketten finns bland länkar i sidans nedre del på Borgå stads webbplats www.borga.fi/coronavaccinering  Blanketten bör fyllas i på förhand och ta med till vaccineringen. Barnets FPA-kort eller något annat personbevis ska också tas med i vaccineringen.

Barn under 12 år som inte hör till riskgrupper vaccineras inte tills vidare i Finland.