Hoppa till innehåll

Skolavslutning kan i Borgå firas i ett lugnt coronaläge

Coronaläget är lugnt i Borgå. Incidenstalet har sjunkit märkbart och är nu 17,8. Förra veckan upptäcktes det 2 smittor och 53 personer exponerades för smittan. Smittspårningen fungerar bra.

Coronaläget är lugnt i Borgå. Incidenstalet har sjunkit märkbart och är nu 17,8. Förra veckan upptäcktes det 2 smittor och 53 personer exponerades för smittan. Smittspårningen fungerar bra.

– Läget är just nu bra men vi vet att läget kan förändras snabbt. Det är bra att komma ihåg att även om vaccineringen fortskrider bra i Borgå, är det bara cirka sju procent av Borgåbor som har fått den andra vaccindosen. Det är först två vaccindoser som ger ett tillräckligt skydd också mot virusvarianter, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Det lugna coronaläget gör det möjligt att fira skolavslutningen utan bekymmer.

– För flera studerande har det gångna året som till stora delar skedde i distansundervisning varit tungt och utmanande, så jag önskar alla skolelever, studenter och nyutexaminerade en fröjdefull och glad skolavslutningsfest. Samtidigt hoppas jag ändå aktsamhet och övervägande när det gäller firande och sammankomster, så att vårt nuvarande lugna coronaläge skulle fortsätta, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Borgå stads ledningsgrupp beslutade vid sitt möte tisdagen den 1 juni att gruppstorlekar i hobbyverksamheten som arrangeras inomhus för personer under 20 år kan höjas från den nuvarande 10 personer till maximalt 20 personer med beaktande av hälsosäkerhetsanvisningar.

Även familjeparksverksamheten Famili och Ilona som öppna tjänster inom småbarnspedagogiken ordnar utvidgas så, att 15 familjer kan delta åt gången. Deltagarna ska anmäla sig på förhand.

Omklädningshytterna på Hasselholmens badstrand och i friluftsbadet i Kokon öppnas den 5 juni med beaktande av hälsosäkerhetsanvisningar. I omklädningshytten relateras det tillåtna personantalet till antalet kvadratmeter, 6 personer per 25 kvadratmeter.

Ledningsgruppen fastställde också att gradvis öppnandet av hobbyverksamheten inomhus för vuxna, personer över 20 år, bereds. Om saken informeras ytterligare senast nästa vecka.

Restriktioner i antalet personer i sammankomster avvecklas

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) har beslutat att man i östnyländska kommuner fr.o.m. den 2 juni kan arrangera sammankomster inomhus och i avgränsade utomhuslokaler utan restriktioner i antalet personer. Om man inomhus arrangerar en tillställning för över tio personer och utomhus för över 50 personer, ska man i tillställningsarrangemangen följa Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) och Institutet för hälsa och välfärds (THL) direktiv om säkerhetsavstånden och hygienpraxis.