Hoppa till innehåll

Sommarjobb och säsongarbete vid Borgå stad kan sökas nu

Staden erbjuder också i år sammanlagt cirka 250 olika sommarjobb. Det finns behov av sommararbetare, semestervikarier, säsongarbetare och unga sommarpraktikanter. Coronasituationen kan inverka på antalet anställda.

De lediga sommarjobben finns på stadens webbplats, www.borga.fi/sommarjobb och alla lediga arbetsplatser på webbplatsen www.borga.fi/lediga-arbetsplatser.

Ansökningarna skickas via länken Sök arbetsplats, som finns i platsannonserna. Ansökningstiderna varierar och i annonsen uppges när ansökningstiden går ut. I platsannonsen finns också kontaktuppgifter till de personer som ger ytterligare information.

Det första sommarjobbet för en ungdom

Staden erbjuder i år 150 sommarjobb för ungdomar i åldern 15–23 som är födda under perioden 1.1.1999–31.12.2006. Staden anställer unga arbetstagare till deras första sommarjobb till biträdande uppgifter. Dessa sommarjobb för unga kan sökas 9.2–9.3.2022.

Sommarjobben för unga finns också på stadens webbplats www.borga.fi/sommarjobb.

De unga har goda möjligheter att få sitt första sommarjobb särskilt inom äldreomsorg, kundservice och städuppgifter.

Många ungdomar söker jobb inom grönområden, barnavård och idrottstjänsternas idrottsplatser, och det är hård konkurrens om dessa sommarjobb. Sommarjobbet varar i 3–4 veckor och lönen är cirka tusen euro.

Sommarjobb för unga är avsedda för dem som inte tidigare varit anställda hos staden. PRAO är inte ett hinder för en anställning.

Sommarjobb med sommarjobbssedel

Ett alternativ till sysselsättning på sommaren är att få en arbetsplats som stöds med en sommarjobbssedel. Sommarjobbssedeln är stadens stöd till lokala företagare och föreningar för sommaranställning av en ung Borgåbo och som är född under åren 2004–2006. På arbetsplatser med sommararbetssedel är anställningsförhållandets minimilängd två veckor och minimilönen 450 euro. Det delas ut 150 sommararbetssedlar och de kan börja reserveras från och med februari månad. En ungdom som samma sommar fått sommarjobb hos staden kan inte anställas med sommarsedeln.

Mera information, en reserveringsblankett samt information om lediga arbetsplatsplatser med sommarjobbssedeln finns på adressen www.borga.fi/sommarjobbssedel. Man kan också fråga om sommarjobbssedeln vid servicekontoret Navigatorn för unga.

Semestervikarier behövs i synnerhet inom hälsovårdstjänsterna

Semestervikarier behövs i synnerhet vid enheter inom hälsovårdssektorn, bl.a. till Näse rehabiliteringscenter, boendetjänster, hemvård och serviceboende.

I social- och hälsovårdsuppgifter krävs det ett fullt vaccinskydd mot sjukdomen Covid-19 eller att du laboratorieverifierat har haft sjukdomen Covid-19 högst sex månader tidigare.

Vi önskar att semestervikarier och säsongarbetare har studier eller arbetserfarenhet inom branschen och att de i regel har fyllt 18 år samt har en positiv och aktiv attityd.

Donfabriken 2022 – Virtuellt rekryteringsevenemang!

Donfabriken, Östra Nylands mest kända rekryteringsevenemang, www.duunitehdas.fi/sv/ ordnas redan för åttonde gången. Borgå stad är också med i det virtuella evenemanget DonFabriken på tisdagen den 15 februari, som ordnas på evenemangsplattformen Tavata. Syftet med evenemanget är att sammanföra jobb och arbetstagare samt att ge information och tips för jobbsökandet. Följ gärna med evenemanget i Donfabrikens somekanaler.

Navigatorn hjälper att hitta sommarjobb

Navigatorn i Borgå hjälper och handleder dig också i år i frågor som gäller sommarjobb. Där får du hjälp att till exempel skriva en cv, arbetsansökan eller att söka arbetsplatser. Vi går även igenom dina rättigheter som arbetstagare.

Navigatorn ordnar även detta år kortutbildningar för borgåbor som är under 30 år, ifall coronaläget tillåter. Kortutbildningarna via Navigatorn kostar bara 10 euro. Kom till oss så berättar vi mer om utbildningarna för hygien- och utskänkningspass, samt arbetssäkerhets- och hetarbetskorten! Man anmäler sig till utbildningarna personligen i Navigatorn. Högst 30 deltagare per utbildning och platserna fylls i anmälningsordning. Kursavgiften betalas vid anmälningen.

Utbildningsdagarna:
12.5 Utskänkningspass
16.3 Arbetssäkerhetskort
19.3 Hygienpass, svenskspråkig
24.3 Hetarbetskort
26.3 Hygienpass, finskspråkig

Välkommen till Navigatorn, Mannerheimgatan 20 E, utan tidsbeställning må–to. kl. 12.30–16.
Kontakta Navigatorn: tfn och WhatsApp 040 676 1442, ohjaamo@porvoo.fi, Instagram @ohjaamoporvoo, Facebook: Ohjaamo Porvoo/ Navigatorn Borgå

Ytterligare information:
Sommarjobben för unga: byråsekreterare-planerare Eeva Pulkkinen,
tfn 040 865 4484 eller personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn 040 500 8521.
Sommarjobbssedlar: Erika Lindholm, tfn 040 611 6976
Donfabriken: rekryterare Annika Palmgren, tfn 040 489 9874.