Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 26.4.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Tuuli Hirvilammi befrielse från uppdraget som ledamot i stadsstyrelsen och koncernsektionen och välja Eeva Puromies som ny ledamot till stadsstyrelsen och till koncernsektionen.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Annika Tallqvist befrielse från uppdraget som ersättare i stadsfullmäktige. Den nya ersättare är Mikko Nieminen.

Justering av förvaltningsstadgan

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna ändringar och preciseringar i Borgå stads gällande förvaltningsstadga enligt stadsstyrelsens förslag.

Beviljande av borgen till HPK Palvelut Oy

Sadsfullmäktige beslutade enhälligt att en proprieborgen på 5 575 000,00 euro beviljas som säkerhet på HPK Palvelut Oy:s limit. Borgen gäller högst 10 år eller den tid som limiten är i kraft, om tiden är kortare än 10 år. För borgen tas det ut en årlig garantiprovision som fastställs i stadens borgens- och utlåningspolicy.

Plan för genomförande av markanvändning 2023–2027

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna planen för genomförande av markanvändning 2023–2027 för kännedom.

Planläggningsöversikt 2023

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt anteckna planläggningsöversikten för kännedom.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.