Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 2.3.2021  

Rådhustorget reserveras för temaevenemang under sommarsäsongen 2021

Stadsutvecklingsnämnden beslutade efter omröstning t att Rådhustorget reserveras för Porvoon Museotori ry:s användning för att ordna temaevenemang för sommarsäsongen 2021. Föredraganden tillade i sitt förslag att staden anvisar en alternativ plats för marknadsförsäljningsaktivitet till exempel salutorget.

Nämnden röstade först om Camilla Antas förslag om återremittering och i den fortsatta behandlingen föreslog Camilla Antas med understöd av Ritva Kilpirinne att staden med Museotori ry gör ett separat avtal om användningen av torgområdet under temadagarna. Till övriga delar ansvarar Borgå stad för marknadsförsäljningsaktiviteten.

Föredragandens förslag fick understöd av Christer Andersson, Patrik Björkman, Laura Karén, Kristel Pynnönen, Anita Spring, Mikko Valtonen, Mika Varpio och för Antas förslag röstade Jarmo Grönman, Ritva Kilpirinne, Päivi Mountraki, Camilla Antas. Antas anmälde avvikande åsikt över beslutet och Kilpirinne höll med.

Idéplanen för Kräkelsundet i Tolkis har blivit färdig

Stadsutvecklingsnämnden tog del av planen.

Övriga ärenden

De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.