Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 8.2.2022

Avtal om inledande av detaljplaneändring

Stadsutvecklingsnämnden godkände avtalet med Koy Amerin Yritystalo om inledande av detaljplaneändringen.

För tomten vid Industrivägen 4ansöks om planändring som möjliggör idrottsfunktioner och stödfunktioner (café, restaurang, affär osv.) flexibelt i området.

Belysningsplan som producerats av Aaltouniversitet

Stadsutvecklingsnämnden antecknar för kännedom Aalto-universitetets projektarbete A City worth seeing, even i the dark. I planen undersöks möjligheter att på lång sikt permanent belysa objekt under de kommande åren.

Utlåtande om planeringsprinciperna för Kokon idrottscentrum och prioriteringar i innehållet.

Emilia Mattsson, understödd av Kristel Pynnönen, föreslog ändringar i föredragandens förslag till utlåtande om planeringsprinciperna för Kokon idrottscentrum och prioriteringar i innehållet. Föredragandens förslag till utlåtande fick fyra röster ((Riitta Ahola, Mika Varpio, Ilkka Luusua, Mika Laurila) och Mattssons motförslag fick sju röster (Jarmo Grönman, Kristel Pynnönen, Emilia Mattsson, Pehr Sveholm, Seppo Ijäs, Silja Metsola, Sofia Antman).

Övriga ärenden

De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.