Hoppa till innehåll

Stöd för ensamföretagare kan ännu ansökas

Det är fortfarande möjligt att ansöka om verksamhetsstöd för ensamföretagare och stödet, som är 2 000 euro, kan ännu beviljas åt nya sökande. Borgå stad har 26.5.2020 mottagit totalt 471 ansökningar om stöd för ensamföretagare, varav 410 har godkänts och satts till betalning, 31 har förkastats och resten är under behandling. Borgå stad har fått en bevillningsfullmakt på drygt 2,7 miljoner euro för statsunderstöd. På basis av bevillningsfullmakten delar staden ut stöd till högst 1 368 ensamföretagare.

Det är fortfarande möjligt att ansöka om verksamhetsstöd för ensamföretagare och stödet, som är 2 000 euro, kan ännu beviljas åt nya sökande. Borgå stad har 26.5.2020 mottagit totalt 471 ansökningar om stöd för ensamföretagare, varav 410 har godkänts och satts till betalning, 31 har förkastats och resten är under behandling. Borgå stad har fått en bevillningsfullmakt på drygt 2,7 miljoner euro för statsunderstöd. På basis av bevillningsfullmakten delar staden ut stöd till högst 1 368 ensamföretagare.

Det lönar sig att lämna ansökan före semestrarna

Det lönar sig för en ensamföretagare, vars ekonomiska situation har på grund av coronaepidemin avsevärt försämrats, att ansöka om stöd nu då det ännu finns statsunderstöd att delas ut. Det är bra att skicka ansökan senast i juni, i god tid före sommarsemestrarna.

Stöd kan ansökas av ensamföretagare på heltid vars verksamhet var ekonomiskt lönsamt före coronaepidemin, vars ekonomiska situation avsevärt har försämrats på grund av coronaepidemin efter 16.3.2020 och som inte har skatteskulder eller har en betalningsplan som skatteförvaltningen har godkänt. Ett företag kan ansöka om stödet en gång.

Ansökningarna behandlas utan dröjsmål

Utvecklingsbolaget Posintra Ab behandlar stödansökningarna dagligen, varefter de utan dröjsmål styrs till stadens tjänsteinnehavare för godkännande och utbetalning. 

Sökanden kan följa sin egen ansökan och situationen via e-tjänsten ePorvoo med sina egna koder på eporvoo.fi – logga in – ansökningar.

Ytterligare information

verkställande direktör Fredrik Pressler, Utvecklingsbolaget Posintra
tfn 0500 498 969
fredrick.pressler@posintra.fi

förvaltningschef Martin Söderlund
tfn 040 504 9873
martin.soderlund@porvoo.fi