Hoppa till innehåll

Vindskyddet i Humla färdigt

Byggarbetena för vindskydd i Humla är slutförda och vindskyddet är tillgängligt för motionärer. Även ett vindskydd i Tolkis blir färdigt inom de närmaste veckorna.

Humlan laavu

Vindskydden är byggda vid stadens två huvudsakliga friluftsleder: Vid rutten Jonasbacken–Vårberga–Humla–Holken i stadens östra del och vid Hammarsrutten som blev färdig ifjol i stadens västra del.
Ett vindskydd med eldplats finns på vartdera stället. I närheten av vindskydden byggs det också en torrtoalett med en sluten behållare, ett bord och bänkar av timmer och ett avfallskärl. Vindskydden är byggda med tanke på tillgängligheten. Underhållet av vindskydden är en del av underhållet av friluftsområden som idrottstjänsterna svarar för.
I och med de nya vindskydden finns det nu tre eldplatser vid rutten Jonasbacken–Vårberga–Humla–Holken och till och med fem stycken vid Hammarsrutten. Eldplatserna kan användas året runt.
– Grundprincipen är att veden som behövs tas med, men på vissa eldplatser är det idrottstjänsterna som förser platsen med ved, berättar idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen.
På vintern görs ett skidspår på rutten Jonasbacken–Vårberga–Humla–Holken men Hammarsrutten är till största delen plogad och sandad även vintertid. Kommuntekniken ansvarar för vinterunderhållet.