Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 10.1.2022

Asemakaava, tori Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Porvoon torin asemakaavan. Asemakaavan muutos koskee toria, puistoa ja osaa Lundinkadusta kaupunginosassa 2. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Elin Blomqvist-Valtonen lisäyksen: ”Torin lähialueen liikennesuunnitelman jatkotyöskentely ja sen perusteella tehtävät ratkaisut tehdään yhteistyössä lautakunnan kanssa.” Nea Hjelt esitti asian käsittelyn aikana, että kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti äänin […]

Kaupunginhallituksen päätökset 17.1.2022

Hallintopalveluiden organisointi Porvoossa ja hyvinvointialueella Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy HPK Oy:tä koskevan osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Yhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa, mikäli valtuusto hyväksyy osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Kaupunginjohtaja valtuutettiin tekemään teknisluontoisia muutoksia osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutokset yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen: ”Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii […]

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 18.1.2022

Lautakunta päätti avustusten hakuajankohdaksi 1.-31.3.2022. Käyttösuunnitelman vuodelle 2022 hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta merkitsi vuoden 2021 marraskuun taloustilanteen tiedoksi. Lautakunta päätti hyväksyä vuoden 2022 maksuosuudeksi Kårkulla samkommun -kuntayhtymälle 3 642 358 euroa. Esteettömyyskartoituskävelyn raportti 7.10.2021 merkittiin tiedoksi. Lautakunta päätti, että suunterveydenhuollon ja terveyskeskustoiminnan toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaksi sopimuskaudelle 1.3.2022 – 31.12.2023 valitaan Hygga Oy. Lautakunta hyväksyi toimintamallin niihin tilanteisiin, joissa sosiaali- ja […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 18.1.2022

Lautakunta hyväksyi osaltaan Lundinkadun päätteen asemakaavan Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ja päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavamuutoksen 529, Lundinkadun pääte, kaupunginosassa 2. Alue sijaitsee Porvoon keskustassa Lundinkadun koillispäässä Vänrikinkadun ja Engelinpolun välissä. Etäisyys torille on noin 300 metriä. Palveluita on runsaasti ja joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät.  Suunnittelualue on kooltaan 7606 […]

Porvoon kaavoituskatsaus 2022 on valmistunut

Porvoon kaavoituskatsaus 2022 on valmistunut. Vuosittain julkaistavaan katsaukseen on koottu tiedot kaikista vireille tulevista sekä käynnissä olevista kaupunkia koskevista kaavahankkeista. Tärkeitä suunnittelukohteita Porvoossa ovat mm. Edelfeltinranta, Porvoon puistokatu (Läntinen Mannerheiminväylä), Länsirannan puukorttelit, keskustan täydennysrakentaminen ja vuoteen 2050 luotaava keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava. Katsaus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle kokouksessa 18.1.2022.

Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma 2030 on valmistunut

Porvoon sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 20. tammikuuta viime vuoden loppupuolella valmistunutta kulttuuriohjelmaa. Lautakunta päätti ohjelman laadinnasta vuonna 2020. Uusi ohjelma ohjaa porvoolaisten kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden suunnittelu- ja kehittämistyötä ja palveluiden toteutusta vuoteen 2030. Sivistysjohtaja Sari Gustafsson esittää, että lautakunta hyväksyy ohjelman omalta osaltaan ja esittää ohjelman edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Porvoon vesi tekee muutostöitä Emäsalon paineviemäriverkostossa – alueen jätevesien puhdistuskapasiteettia nostetaan

Porvoon vesi rakentaa paineviemäriä Emäsalossa välillä Kalluksentie – Norrvikintie. Pohjois-Emäsalon alueen jätevesiä puhdistavan panospuhdistamon kapasiteetti on äärirajoilla ja tällä toimenpiteellä saadaan osa alueen jätevesistä ohjattua Orrbyn panospuhdistamolle, missä kapasiteettia vastaanottaa lisävesiä on. Rakennettavan johdon pituus on noin 500 m.