Siirry sisältöön

Kategoria: Kaupunki tiedottaa

Selaa kategorian mukaan

Yritykset, yhteisöt ja muut organisaatiot – On aika hakea tunnustusta ilmasto- ja ympäristötoimille

Yritykset, yhteisöt ja organisaatiot voivat jälleen hakea itselleen Porvoon kaupungin myöntämää Tuen ilmastotekojen Porvoota -tunnustusta omasta toiminnastaan ilmaston ja ympäristön hyväksi. Tunnustuksen saaja saa palkinnoksi markkinointivideon yrityksen, yhteisön tai organisaation omaan käyttöön. Haku on käynnissä 17. kesäkuuta asti. Tunnustus jaetaan torstaina 22. syyskuuta kestävän kehityksen foorumi Clean World Porvoon yhteydessä.

Kaupunginhallituksen päätökset 30.5.2022

HPK Palvelut Oy:n osakkeiden myynti Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä osakekaupan kauppakirjan, jolla yksi HPK Palvelut Oy:n osake myydään Sipoon kunnalle euron kauppahinnalla. Kaupan toteutuminen edellyttää, että Sipoon kunta tekee osakkeen ostamisesta ja osakassopimukseen liittymisestä erilliset päätökset. Osakkeiden omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppakirja on allekirjoitettu, kauppahinta kokonaisuudessaan on maksettu myyjälle ja yhtiöjärjestyksen mukainen lunastusoikeus todisteellisesti jätetty […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 25.5.2022

Kaupunkistrategia vuosille 2022–2025 Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä Porvoon kaupunkistrategian vuosille 2022–2025. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaksi muutosta kaupunginhallituksen esitykseen. Kaupunginvaltuusto päätti äänin 29–22 hyväksyä Pasi Siltakorven esityksen: Sivulla 14 virke ”Suojelemme vesistöjä sekä vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä” muutetaan muotoon: ”Suojelemme vesistöjä, soita ja metsiä. Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä myös osana rakennettua ympäristöä.” […]