Siirry sisältöön

Kategoria: Kaupunki tiedottaa

Selaa kategorian mukaan

Kaupunginhallituksen päätökset 27.6.2022

Porvoon keskeiset edunvalvontatavoitteet vuonna 2022–2023 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin edunvalvontatavoitteet vuosille 2022-2023. Edunvalvontatavoitteisiin on tiivistetty kaupungin tärkeimmät tavoitteet ja perusviestit sellaisissa asioissa, jotka eivät ole suoraan kaupungin itse päätettävissä – kun Porvoon ja porvoolaisten kehittymisen, kasvun ja hyvinvoinnin mahdollistavaan lainsäädäntöön, resursseihin ja päätöksiin pitää vaikuttaa alueellisilla, kansallisella tai kansainvälisillä foorumeilla. Edunvalvonnan tavoitteet perustuvat […]

C21-kaupunkien kaupunginjohtajat: TE-palveluiden siirto kuntiin hyvä tavoite – toteutuksessa valuvikoja

Hallituksen esitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi on ollut lausuntokierroksella kunnissa. Uudistuksessa TE-palveluiden järjestäminen siirtyy valtiolta paikallistasolle. Suomen 21 suurimman kaupungin kaupunginjohtajat pitävät uudistuksen tavoitteita hyvinä, mutta toteutuksen valuviat on mahdollista vielä korjata ennen kuin hallituksen esitys etenee eduskunnan käsittelyyn.

Kaupunginhallituksen päätökset 20.6.2022

Porvoon museo, selvitys museotoiminnan hallinto- ja rahoitusmalleista Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. Kulttuuriohjelma 2030 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin kulttuuriohjelman 2030. Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma 2030 on poikkihallinnollinen ohjelma, joka toteuttaa osaltaan Porvoon kaupunkistrategian neljää kärkeä. Kulttuuriohjelma vahvistaa asukkaiden taide- ja kulttuuripalveluita ja kulttuurin tekijöiden toimintaedellytyksiä ja kannustaa poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamiseen, vuorovaikutuksen ja osallisuuden […]

päätökset -

Ympäristöterveysjaoston kokous 16.6.2022

Jaosto päätti kieltää Goodset Oyn elintarvikelain vastaisen markkinoinnin sakon uhalla. Elintarvikkeista kuten ravintolisistä ei saa esittää lääkkeellisiä väitteitä tai hyväksymättömiä terveysväitteitä. Ympäristöterveysjaosto antoi lisäksi seuraavat lausunnot: Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksista työ- ja elinkeinoministeriölle Luonnoksesta viranomaisohjeesta puun pienpolton savuhaittatapausten käsittelystä ympäristöministeriölle Destia Oy:n valituksesta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksestä hylätä yhteislupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen sekä kallion louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen […]

sivistys -

Sivistyslautakunnan päätökset 16.6.2022

Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen mukaan Porvoonseudun musiikkiopiston – Borgånejdens musikinstitutin musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman päivityksen, musiikkiopiston uuden palvelurakenteen tarjoaman avoimien opintojen kurssitarjonnan lukuvuonna 2022-2023 ja vahvisti avoimien opintojen kurssihinnaston. Nuorisopalveluiden bänditilatSivistyslautakunta päätti yksimielisesti, sivistysjohtajan esityksen mukaisesti, palauttaa asian valmisteluun siten, kun asia koskee nuorten bänditiloja ja kannustaa nuorisopalveluja edelleen etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja myös Pensselitehtaan kanssa. Selvitykset […]