Siirry sisältöön

Kategoria: Kaupunki tiedottaa

Selaa kategorian mukaan

Kaupunginhallituksen päätökset 3.5.2022

Hallinnon toimitilojen keskittäminen, Nimbustalon hankesuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Nimbustaloon rakennettavia toimitiloja koskevan hankesuunnitelman liitteineen. Tontin osien luovuttaminen, Taidetehtaan rantakorttelit Kesko Oyj Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki päättää myydä Kesko Oyj:lle seuraavat määräalat Taidetehtaan rantakorttelien hyväksytyn asemakaavan mukaisen korttelin 449 tontin 5 muodostamiseksi:• noin 3 522 m² suuruinen määräala tontista 638-22-450-1• noin 21 […]

Ympäristöterveysjaoston päätökset 28.4.2022

Ympäristöterveysjaosto vahvisti luettelon yleisistä uimarannoista sekä uimarantojen näytteenottosuunnitelman. Asukkailta saadut ehdotukset valvonnan piiriin otettavista uusista rannoista selvitetään ja luetteloa täydennetään tarvittaessa myöhemmin. Lisäksi jaosto päivitti toimivallan siirtoa koskevaa päätöstään sekä käsitteli ympäristöterveydenhuollon laatukatselmuksen. Nikkilän terveysaseman terapia-altaan valvontatutkimusohjelman jäi pöydälle. Ympäristöterveysjaosto antoi lisäksi seuraavat lausunnot: Ruokavirastolle ohjeluonnoksesta Veden ja jään valvonta elintarvikehuoneistoissa, Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn […]