Siirry sisältöön

Elinvoimalautakunnan päätökset 13.6.2023

Sopimus yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen Elinvoimalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki lähettää esityslistan liitteenä olevan sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen, perustelumuistion TE-palveluiden kustannustenjaoksi ja TE-palveluiden järjestämissuunnitelman kunnille käsiteltäviksi: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila ja Sipoo. Alennuskortti Kansalaisopiston kursseille osallistumiseen Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä työttömille työnhakijoille ja maahanmuuttajataustaisille henkilöille jaettavan alennuskortin Kansalaisopiston kursseille. Muut päätökset Muut […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 13.6.2023

Asemakaavoitettavilla alueilla käytetään jatkossa Viherkerroin-työkalua Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan ottaa käyttöön Viherkerroin-työkalun Porvoon kaikilla asemakaavoitettavilla alueille. Porvoossa otetaan käyttöön Mika Varpion valtuustoaloitteessaan 22.6.2022 esittämä Viherkerroin-työkalu. Varpion aloitetta käsiteltiin viime syksyn sekä talven aikana ja käsittelyn jälkeen Porvoon kaupunkisuunnittelu tilasi taustaselvityksen Viherkerroin-työkalun käyttöönottamisesta Porvoossa. Viherkertoimen käyttöönoton taustalla on ajatus siitä, että kaupunkivihreä on tärkeää paitsi kaupunkimaisen ympäristön […]

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 12.6.2023

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Porvoon kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin seuraavasti:Borgå Folkakademi Ab: Ronja Romsin tilalle valittiin Anne Lehtinen ja varajäseniksi valittiin Hilding Mattson, Malin Lönnroth, Anita Spring, Seppo Ijäs.Laurea-ammattikorkeakoulu Oy: Hilu Kangas-Ranta Muut asiat Muut asiat konsernijaosto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 8.6.2023

Ajankohtaiset asiat Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi mm. talousarvion 2024 valmistelun tilanteen. Vastaus valtuustoaloitteeseen varhaiskasvatushenkilökunnalle tukea työvaate- ja työkenkähankintoihin Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että edellä mainittu annetaan vastauksena Anette Karlssonin valtuustoaloitteeseen 1.12.2021. Lautakunta pitää kannustimia varhaiskasvatuksen henkilöstölle tärkeänä ja asiaan palataan talousaviokäsittelyn yhteydessä. Muut asiat Muut asiat lautakunta päätti esityslistan […]